ไหว้เจ้า บูชาสิ่งศักดิ์สิทธิ์จีนที่บ้านอย่างไรให้เฮงตลอดปี

หลักการบูชาสิ่งศักดิ์สิทธิ์จีนอย่างไรให้ถูกต้องตามหลักฮวงจุ้ย ต้องตั้งที่ทิศไทน บุชาอย่างไร วันนี้ร่มไทรเฟอร์นิเจอรืมีคำตอบมาให้ครับ 

ไหว้เจ้า บูชาสิ่งศักดิ์สิทธิ์จีนที่บ้านอย่างไรให้เฮงตลอดปี

วิธีบูชาสิ่งศักดิ์สิทธิ์จีนที่บ้านให้ถูกวิธี

วิธีบูชาพระแม่กวนอิม

พระแม่กวนอิม เป็นพระโพธิสัตว์ที่หลายคนให้ความเคารพสักการะกันมากมาย เนื่องจากเป็นเทพที่ขึ้นชื่อเรื่องความมีเมตตากรุณา ชอบช่วยเหลือมนุษย์ นิยมบูชาเพื่อเเสริมดวงด้านการงาน ขอพรเรื่องเงินทอง ขอความรักหรือขอบุตร และขอพรด้านสุขภาพ โดยของบูชาก็มักจะใช้น้ำชา ผลไม้ ดอกบัวขาวหรือดอกมะลิก็ได้ และธูปหอม 9 ดอก 

การตั้งแท่นบูชาพระแม่กวนอิม : ควรตั้งให้องค์รูปพระแม่กวนอิมหันหน้าไปทางทิศตะวันออก หรือจะตั้งบนหิ้งพระก็ได้ แต่ต้องวางไว้ต่ำกว่าพระพุทธรูป และสูงกว่าพระสงฆ์

ข้อควรระวัง : ห้ามตั้งพระแม่กวนอิมหันหน้าองค์รูปเข้าหาห้องน้ำหรือประตูห้อง และห้ามถวายเนื้อสัตว์เด็ดขาด

วิธีบูชาเทพกวนอู

เทพเจ้ากวนอูเป็นเทพเจ้าที่นิยมบูชาเพื่อส่งเสริมด้านการทำงาน โชคลาภ เพราะช่วยให้เสริมบารมี มีแต่คนเคารพนับถือ ศัตรูแพ้พ่าย การงานเจริญรุ่งเรือง ซึ่งเทพเจ้ากวนอูก็มีหลากหลายปาง สามารถเลือกตามที่ชอบได้เลย 

การตั้งแท่นบูชาเทพเจ้ากวนอู : ควรหันองค์รูปไปทางหาประตูหลัก หรือประตูทางเข้า-ออกบ้าน บนแท่นบูชาควรติดโคมแดงที่เปิดไฟให้สว่างไว้ตลอด ควรถวายของบูชาเป็นผลไม้มากกว่าเนื้อสัตว์

ข้อควรระวัง : ห้ามหันหน้าองค์รูปไปทางทิศตะวันออก และควรทำความสะอาดแท่นบูชาเป็นประจำ

วิธีบูชาพระสังกัจจายน์

พระสังกัจจายน์ เพราะองค์รูปพระที่มีลักษณะท้วม ใบหน้ากลม ยิ้มแย้มอยู่เสมอ บนมือข้างนึงมักจะถือก้อนทองหรือเงินอยู่เสมอ ทำให้ท่านกลายเป็นสัญลักษณ์ของความร่ำรวยเงินทอง ขอโชคลาภ และความสำเร็จในชีวิต 

การตั้งแท่นบูชาพระสังกัจจายน์ : ควรตั้งในห้องรับแขก ห้องทำงาน หรือบริเวณที่ใกล้ๆ กับประตูบ้าน

ข้อควรระวัง : ห้ามวางในมุมอับของบ้าน ในห้องน้ำ และใต้บันได

วิธีบูชาตี่จู่เอี้ย

ตี่จู่เอี้ย คือเทพสัญลักษณืของธาตุดิน ที่ช่วยปกป้องคุ้มครองทุกคนในบ้าน ช่วยให้คนในบ้านรักใคร่ปรองดอง สามัคคี ร่มเย็นเป็นสุข เสริมโชคลาภและความเป็นสิริมงคลในชีวิต 

การตั้งแท่นบูชาตี่จู่เอี้ย : ต้องตั้งศาลให้ติดดินหรืออยู่ที่พื้นโล่ง กว้าง

ข้อควรระวัง : ห้ามวางบนฐาน ด้านบนต้องไม่ติดคาน หรือด้านบนเป็นหิ้งพระ และห้ามตั้งใกล้กับประตูบ้าน บันได ห้ามตั้งในห้องน้ำและห้องครัว

วิธีบูชาไฉ่ซิงเอี้ย

เป็นเทพเจ้าแห่งโชคลาภที่มักนิยมไหว้ในวันตรุษจีนปีละหนึ่งครั้ง เป็นเทพเจ้าที่ชวยบันดาลความสุข บันดาลเงินทองมาสู่ครอบครัว

การตั้งแท่นบูชาไฉ่ซิงเอี้ย : นิยมตั้งบูชนเหนือตู้เซฟ โต๊ะทำงาน โดยเน้นให้หันหลังไปทางทิศตะวันออกเฉียงเหนือ 

ข้อควรระวัง : ห้ามวางบนพื้นหรือตำแหน่งที่ต่ำเกินไป แต่ก็ต้องไม่ตั้งสูงกว่าพระพุทธรูป

วิธีบูชาฮก ลก ซิ่ว 

เป็นเทพเจ้าที่มาในลักษณะของขุนนาง (ฮก) คหบดี (ลก) และคนชรา (ซิ่ว) เป็นตัวแทนแห่งความสำเร็จ ความมั่งคั่ง และอายุยืนตามอันดับ 

การตั้งแท่นบูชาฮก ลก ซิ่ว : ควรตั้งให้องค์รูปหันไปทางบริเวณทิศตะวันออกของห้องนั่งเล่นหรือห้องรับประทานอาหาร โดยห้ามวางกับพื้น แต่ต้องวางบนแท่นที่สูงจากพื้นอย่างน้อย 5 ฟุต 

ข้อควรระวัง : ต้องวางครบทั้ง 3 องค์ โดยต้องนำขุนนาง (ฮก) ไว้ตรงกลาง ตามด้วย คหบดี (ลก) และคนชรา (ซิ่ว) เท่านั้น ห้ามวางสลับที่กันเด็ดขาด ห้ามตั้งองค์รูปหันหน้าไปทางประตูและหน้าต่าง ห้ามหันไปหน้าห้องน้ำและถังขยะ

วิธีบูชาปี่เซียะ

ปี่เซียะ เป็นสัตว์มงคลของชาวจีนที่มีมีลักษณะพิเศษคือ มีความผสมผสานของสัตว์มงคลจำนวน 5 ชนิด คือ สิงโต มังกร กวาง แมว และนก ทำให้ปี่เซียะเป็นสัญลักษณ์ของความร่ำรวยเงินทอง ช่วยส่งเสริมให้ผู้ครอบครองเก้บเงินเก่ง หยิบจับอะไรก็เป็นเงินเป็นทอง หากทำงานเกี่ยวกับการค้าขายหรือทำธุรกิจก็เจริญรุ่งเรือง 
การตั้งแท่นบูชาปี่เซียะ : นิยมตั้งบนตู้เซฟ บนโต๊ะทำงาน ในห้องรับแขก โดยการหันหน้าจะนิยมตั้งให้หันหน้าเข้าหาประตู หรือ ทิศตะวันออกและทิศตะวันออกเฉียงเหนือ บนหน้าแท่นในใส่แก้วมีน้ำสะอาดวางไว้เสมอ 

ข้อควรระวัง : ไม่ควรตั้งรวมกับของมงคลชนิดอื่นๆ 

 วิธีบูชามังกร 

มังกร เป็น 1 ใน 4 สัตว์มงคลในตำนาน มังกรเขียว หงส์แดง เสือขาว และเต่าดำ และเป็นสัญลักษณ์ของมั่งคั่ง พลังอำนาจอันยิ่งใหญ่ ในสมัยโบราณมังกรเป้นสัญลักษณ์ที่ใช้เฉพาะแค่ฮ่องเต้เท่านั้น สามัญชนทั่วไปไม่สามารถใช้ลวดลายหรือรูปปั้นมังกรได้ มังกรเป้นสัตว์มงคลที่ช่วยส่งเสริมดชคลาภ ช่วยเสริมบารมีเจ้าของบ้าน ป้องกันสิ่งชั่วร้ายและยังช่วยส่งเสริมพลังชี่ให้แก่ตัวบ้าน 
การตั้งแท่นบูชามังกร : ควรตั้งมังกรไว้ในทางทิศตะวันออก หรือทิศแห่งมังกร สามารถตั้งรูปปั้นมังกรไว้ในห้องนั่งเล่น ห้องรับประทานอาหาร หรือห้องทำงานได้ ในกรณีที่บริเวณนั้นอยู่ใกล้น้ำ สามารถวางหันหน้ามังกรเข้าสู่แหล่งน้ำนั้นๆ ได้ 

ข้อควรระวัง : ห้ามตั้งมังกรไว้ในทิศเสือขาว และห้ามวางใกล้กับโรงรถ แหล่งน้ำ หรือ ในห้องน้ำ ( วางหันหน้าเข้าได้แต่ห้ามวางใกล้น้ำ) 

วิธีบูชาสิงโต

สิงโตจีนมักจะเป็นลักษณะของสิงห์คู่ ตามความเชื่อจะถือว่าเป็นสัตว์มงคลที่ช่วยปัดเป่าปีศาจ วิญญาณร้าย ความโชคร้ายต่างๆ ให้ออกไปจากตัวบ้านและไม่สามารถเข้ามาทำร้ายคนในครอบครัวได้ ซึ่งสิงโตทั้งสองตัวก็จะมีลักษณะและหน้าที่แตกต่างกัน คือ สิงโตตัวผู้ยืนเหยียบโลก หมายถึงการปกป้องอาณาเขต การดูแลบ้าน ส่วนสิงโตตัวเมียยืนเหยียบลูกหมายถึงปกป้องคนในบ้าน ช่วยคุ้มครองคนในครอบครัว 
การบูชาสิงโต : ตั้งที่พื้นดินและหันหน้าออกระตูหน้าบ้าน 

ข้อควรระวัง : ห้ามวางสิงห์ตัวผู้- เมียสลับกัน วิธีตั้งที่ถูกต้องให้เจ้าของบ้านหันหน้าออกจากบ้านให้วางสิงห์ตัวผู้ไว้ที่ประตูฝั่งซ้ายมือเรา ส่วนสิงห์ตัวเมียไว้ประตูด้านขวามือของเรา และห้ามวางบนเสาประตูบ้านเด็ดขาดเพราะสิงห์จะอยู่สูงกว่าเจ้าของบ้าน

วิธีบูชากิเลน

กิเลนเป็นสัตว์มงคลของจีนที่มีลักษณะของสัตว์หลายชนิด เช่น หัวเป็นมังกร ตัวเป็นม้า กีบเป็นกวาง ผิวเป็นเกล็ด ที่ปากมักจะคาบเงินทองอยู่เสมอ ตามความเชื่อ ๆ กันว่า กิเลนเป็นสัตว์ที่ซื่อสัตย์มาก ช่วยดูแลดวงชะตาของคนในบ้าน คุ้มครองให้รอดพ้นจากความชั่วร้าย ช่วยเสริมดชคชะตาได้พบเจอแต่สิ่งที่ดี เจริญรุ่งเรือง และยังช่วยคาบโชคลาถด้านเงินทองมาให้เจ้าของบ้านเสมอ ทำให้บ้านนี้มีความร่ำรวยมั่งคั่ง
การบูชากิเลน : ควรตั้งไว้ในห้องทำงาน หรือตำแหน่งใกล้กับประตูบ้านและให้หันหน้าเข้ามุมที่คนในบ้านนั่งอยู่ประจำ หรือวางในตำแหน่งเสือขาว 

ข้อควรระวัง : ห้ามวางในห้องนอน ห้องครัว และห้องน้ำ

วิธีบูชาเซียมซู

เซียมซู เป็นสัตวืมงคลที่มีลักาณะของกบ (บาวงก็ว่าคางคก) ที่ให้ปากคาบเหรียญไว้ เป็นสัตว์มงคลช่วยเสริมเรื่องเงินทองและร่ำรวย
การบูชาเซียมซู  : ควรตั้งในตำแหน่งใกล้ๆ กับ ประตูบ้าน

ข้อควรระวัง : ห้ามตั้งหันหน้าตรงไปทางประตูบ้านแบบตรงๆ แต่ให้วางเป็นมุมทแยงจากประตู 

วิธีบูชาน้ำเต้า

น้ำเต้า ถือเป็นภาชนะเทพที่บรรจุน้ำทิพย์ซึ่งมีสรรพคุณช่วยให้เป็นอายุวัฒนะ ดังนั้นน้ำเต้าจึงกลายเป็นสัญลักษณ์ของการปัดเป่าโรคภัย บรรเทาอาการเจ็บป่วย ช่วยดูดความโชตคร้ายเข้าไปเก้บไปแล้วปล่อยแต่ความโชคดี ช่วยให้สุขภาพแข็งแรง ช้วยแก้ฮวงจุ้ยที่ไม่ดี 
การบูชาน้ำเต้า  : การตั้งน้ำต้ำเต้ามักจะนิยมแขวนไว้ในห้องของผู้ป่วยเพื่อเป็นเคล็ดว่าอาการป่วยจะหายอย่างรวดเร็ว สำหรับคู่สามีภรรยาที่แต่งงานด้วยกันมายาวนาน หากต้องการรักกันยาวนานก็มักจะนำน้ำเต้าคู่แขวนที่หัวนอน หรือในกรณีที่บ้านอยู่มติดกับโรงพยาบาลหรือวัด ถิแว่าเป็นที่อัปมงคล สามารถนำน้ำตาลไปแขวนให้กำแพงทิศที่ติดกับวัดหรือโรงพยาบาลเพื่อป้องกันสิ่งชั่วร้ายได้ 

บทความอื่นๆ ที่น่าสนใจ

ตี่ลี่ฮวงจุ้ย บ้านเสือตำแหน่งมังกร คืออะไร ?

ของแต่งบ้านสไตล์ modern luxury สัตว์มงคลมีความหมายว่ายังไง

ปลามงคล มีอะไรบ้าง ปลาที่ช่วยเสริมโชคลาภ ร่ำรวยเงินทอง

 

 


สอบถามเพิ่มเติมหรือรับโปรโมชั่นพิเศษ

ปุ่ม facebook ร่มไทรเฟอร์นิเจอร์

หากคุณกำลังมองหาเฟอร์นิเจอร์หลุยส์สวยๆ อยู่ ร่มไทรเฟอร์นิเจอร์ ยินดีให้คำปรึกษาครับ ไม่ว่าจะข้อเสนอดีๆจากที่ไหนมา “เรายินดีให้คุณมากกว่า”

  • ผ่อน 0 % นาน 10 เดือน
  • รับประกันสินค้านาน 3 ปีเต็ม
  • จัดส่ง พร้อมติดตั้งฟรีทั่วประเทศ
  • มีบริการวัดหน้างานถึงบ้านลูกค้า
  • มีสินค้าพร้อมส่งทันที

ที่ตั้ง : 81 ซอย ร่มไทร แขวง หลักสอง เขตบางแค กรุงเทพมหานคร

Follow us


บทความล่าสุดจากร่มไทรเฟอร์นิเจอร์