โต๊ะอาหารหลุยส์ Royal Family

95,000.00 ฿

โต๊ะอาหารหลุยส์ รุ่น Royal Family 8 ที่นั่ง
1 ชุด ประกอบด้วย
1.โต๊ะกลางทรงกลม ขนาด: เส้นผ่านศูนย์กลาง 1.50 เมตร จำนวน 1 ตัว
2.เก้าอี้ ขนาด: ความกว้าง 0.50 ความลึก 0.55 และความสูง 1.70 เมตร จำนวน 8 ตัว

สอบถามรายละเอียดเพิ่มเติม
Facebook contact     line contact